podlegać


podlegać
Coś nie podlega kwestii zob. kwestia.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • podlegać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, podlegaćam, podlegaća, podlegaćają {{/stl 8}}– podlec {{/stl 13}}{{stl 8}}rzad. dk IV, podlegaćlegnę, podlegaćlegnie, podlegaćlegnij, podlegaćległ, podlegaćległa, podlegaćlegli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podlegać — ndk I, podlegaćam, podlegaćasz, podlegaćają, podlegaćaj, podlegaćał rzad. podlec dk Vc, podlegaćlegnę, podlegaćlegniesz, podlegaćlegnij, podlegaćległ 1. tylko ndk «być poddanym czyjejś władzy, być zależnym od kogoś» Podlegać czyjejś władzy,… …   Słownik języka polskiego

  • nie podlegać dyskusji — {{/stl 13}}{{stl 7}} być bezspornym, oczywistym, niedającym się zakwestionować : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kryzys polskiego rolnictwa nie podlega dyskusji. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ekstradycja — ż I, DCMs. ekstradycjacji; lm D. ekstradycjacji (ekstradycjacyj) praw. «wydanie innemu państwu osoby, która naruszyła jego prawo» Ekstradycja porywaczy samolotów. Podlegać (nie podlegać) ekstradycji. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • konserwować się – zakonserwować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o żywności: podlegać konserwowaniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Grzyby konserwują się w zalewie octowej. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} o ludziach:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mineralizować się – zmineralizować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} samoistnie nasycać się solami mineralnymi; podlegać nasycaniu solami mineralnymi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gleba mineralizowała się dzięki rozpadowi obumarłych roślin. Skały… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieć — 1. Ktoś ma coś wypisane w oczach; ktoś ma coś wypisane, napisane na czole, na twarzy, pot. na gębie «po kimś widać wyraźnie, jaki ma nastrój, charakter lub jakie ma zamiary»: Miałem chyba wypisane na czole, że po długim pobycie przyjechałem z… …   Słownik frazeologiczny

  • chemizować — ndk IV, chemizowaćzuję, chemizowaćzujesz, chemizowaćzuj, chemizowaćował, chemizowaćowany «wprowadzać do użycia w jakiejś dziedzinie środki, preparaty chemiczne» Chemizować rolnictwo. chemizować się «być chemizowanym; podlegać chemizacji» …   Słownik języka polskiego

  • decydować — ndk IV, decydowaćduję, decydowaćdujesz, decydowaćduj, decydowaćował «rozstrzygać, postanawiać, wyrokować» Decydować o jakichś sprawach, w jakichś sprawach. Decydować o czyimś losie. Decydować na własną rękę. decydować się 1. «powziąć decyzję;… …   Słownik języka polskiego

  • destylować — ndk IV, destylowaćluję, destylowaćlujesz, destylowaćluj, destylowaćował, destylowaćowany «poddawać destylacji» Woda destylowana. Spirytus destylowany. destylować się «być destylowanym, podlegać destylacji» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego